Ozzy, Nilsi, Macarena og Qurt på Knaisetra juni 2017