Ozzy og Qurt på sin siste skogstur i 2018. Velkommen til 2019 🥂

Oppdrett av Berner Sennenhund
Kjersti Olsen
Buråsvegen 12
2090 Hurdal

Mob. 944 84 219

hubbabubbaskennel@outlook.com

www.hubbabubbaskennel.com